Carácter Propio

Neste documento recollemos a esencia do que somos e do noso proxecto educativo.

1. Identidade.

2. Misión.

3. Visión.

4. Valores.

5. Estilo pedagóxico.

  Texto completo do noso Carácter Propio