Funcionamento

- Uso do comedor.

- Normas do uniforme.

- Profesorado

    . 1º Ciclo de Infantil

    . 2º Ciclo de Infantil y Primaria: María Isabel López Vázquez, María del Carmen Concepción Moure Vieiro, Marina Mosquera Calvo, Iria Illodo Fraga e Eva María Vidal Querentes.

    . 1º Ciclo de Primaria: Noelia López Fabeiro, César Machado Fernández, Iria Illodo Fraga, Javier Cadavid Jáuregui e Antía Sapiña González.

    . Orientadora: Belén Vidal Porto.