Horario do centro

1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL


 - O horario de apertura do centro no 1º Ciclo de Ed. Infantil é de 07:45 a 19:30, a xornada de cada alumno dependerá da que solicite cada familia ( Mañan, Tarde, Completa ou Completa con comedor ), non podendo exceder das 8 horas a xornada completa e de 4 horas a media xornada.

 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

  - Xornada partida para o 2º Ciclo de Ed. Infantil e Primaria de 09:30 a 12:50 e de 15:30 a 17:20, contamos con servizo de comedor e horario amplo.