Menú del comedor en Infantil

- Menús correspondentes a Educación Infantil:

          Xaneiro 2020 normal

          Xaneiro 2020 triturados

          Decembro 2019 normal

          Decembro 2019 triturados

 - O servicio de comedor é prestado polo restaurante santiagués "Barrigola" , o cal nos proporciona tamén menús especiais para alerxenos. Todos estes menús están visados por unha nutricionista.