Procedemento de admisión do alumnado - 1º Ciclo

 

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

Escola Infantil - 0-3 anos

 

NORMAS REGULADORAS DO PROCESO

 * DECRETO 49/2012, de 19 de enero, por el que se aprueba el régimen de precios de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de esta consellería.

 * DECRETO 91/2014, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 49/2012, de 19 de enero, por el que se aprueba el régimen de precios de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de esta consellería.

 * RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2017 pola que se actualizan os prezos das escolas infantís dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais.
.

PRAZOS 

    - Do 20 de Marzo ao 2 de Abril solicitude de admisión (preséntase no colexio).

    - Do 8 ao 12 de Abril listaxe provisional de admitidos e reclamacións.

    - 16 de Abril publicación listaxe definitiva de admitidos e listaxe de agarda.

    - Do 22 ao 26 de Abril prazo de Matrícula para o alumnado admitido. Se despois deste prazo un neno admitido non fai efectiva a matrícula perderá a sua prioridade

.

DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE PRAZA (preséntase no colexio)

- Información a ter en conta.

- Impreso de solicitude de praza.

.

LISTAXES DEFINITIVAS

- Listaxes definitivas de admitidos

.

VACANTES

Tras o prazo de matrícula as vacantes resultantes ofreceranse ao alumnado da lista de espera no seu correspondente orde.

.

DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA

A documentación para facer a matrícula do alumno estará dispoñible para recoller no centro a partir do 22 de abril.

.

Toda persoa que queira solicitar praza no noso centro fora de prazo ou xa comezado o curso escolar deberá poñerse en contacto ca dirección do centro para poder matriculalo ou no caso de non dispoñer de prazas incluilo na lista de espera.