Procedemento de admisión do alumnado - 2º Ciclo Infantil e Primaria

.

LISTAXE DE VACANTES 


.

PRAZOS 

.

 - Do 11 de Xaneiro ao 8 de Febreiro solicitude de reserva de praza en centros adscritos: Esta solicitude farase preferentemente por internet, usando o portal da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

.

 - Do 1 ao 21 de Marzo presentación de solicitudes de admisión: Este trámite é necesario para os alumnos de 3º de Educación Infantil (aula 2 anos) de Casa do Neno que queiran continuar os estudios en 4º de Educación Infantil no noso centro para o vindeiro curso e tamén é requisito para o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez no noso centro .

* Anexo II Solicitude de Admisión (galego)

* Anexo II Solicitud de Admisión (castellano)

A presentación do anexo farase preferentemente por internet, usando o portal da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

.

- Dende o día 24 de Marzo ata o 6 de Abril. Rematado o prazo de solicitudes de praza, se hai máis solicitudes que prazas vacantes as familias solicitantes de praza deberán presentar a documentación acreditativa alegada no baremo.

    * Instruccións sobre como acreditar os criterios de baremación. 

.

- Antes do 25 de Abril publicaranse as listaxes provisionais de admitidos.

.

- Antes do 15 de Maio publicaranse as listaxes definitivas de admitidos.

.

- Do 20 ao 30 de Xuño formalización de matrícula para os alumnos admitidos. A documentación deberá ser recollida de modo presencial no centro ou nesta ligazón:

                 Documento de matrícula

.                        

* Toda solicitude de admisión de novos alumnos tramitada fora de prazo, deberá presentarse na sede de Inspección Educativa de Santiago, sita no Edificio Mupega, Rúa San Lázaro, 109.

.

NORMAS REGULADORAS DO PROCESO

- No DECRETO establécense os principios e normas xerais da admisión do alumnado.

     * Decreto 254/2012, do 13 de decembro

     * Decreto 13/2022, do 3 de febreiro

 - Na ORDE desenvólvese o procedemento concreto para levar a cabo a admisión, coas concrecións máis precisas.

     * Orde do 12 de marzo de 2013 

     * Orde do 25 de Xaneiro do 2017 con modificacións a Orde do 12 de Marzo de 2013

     * Orde do 18 de decembro de 2020

Toda a información oficial tédela detallada na páxina web da Consellería de Educación.