Procedemento de admisión do alumnado - 2º Ciclo Infantil e Primaria

.

NORMAS REGULADORAS DO PROCESO

- No DECRETO establécense os principios e normas xerais da admisión do alumnado.

* Decreto 254/2012, do 13 de decembro

 - Na ORDE desenvólvese o procedemento concreto para levar a cabo a admisión, coas concrecións máis precisas.

* Orde do 12 de marzo de 2013 

* Orde do 25 de Xaneiro do 2017 con modificacións a Orde do 12 de Marzo de 2013

 Sinalar que de maneira opcional poderedes facer todos éstes tramites de modo online usando o portal da Xunta de Galicia (www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

Toda a información oficial tédela detallada na páxina web da Consellería de Educación.

.

LISTAXE DE VACANTES 

.

PRAZOS 

.

 - Do 1 ao 20 de Marzo presentación de solicitudes de admisión: Este trámite é necesario para os alumnos de 3º de Educación Infantil (aula 2 anos) de Casa do Neno que queiran continuar os estudios en 4º de Educación Infantil no noso centro para o vindeiro curso e tamén é requisito para o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez no noso centro .

* Anexo II Solicitude de Admisión (galego)

* Anexo II Solicitud de Admisión (castellano)

* Zonas de INFLUENCIA e LIMÍTROFES CASA DO NENO  ( comparade co mapa xa que algunhas rúas están incluidas en ambas zonas )

.

- Dende o día 25 de Marzo ata o 5 de Abril (e do 11 ao 18 de maio, por motivo do COVID-19). Rematado o prazo de solicitudes de praza, se hai máis solicitudes que prazas vacantes as familias solicitantes de praza deberán presentar a documentación acreditativa alegada no baremo.

    * Instruccións sobre como acreditar os criterios de baremación. 

.

- Antes do 25 de Abril (9 de Xuño, por motivo do COVID-19) publicaranse as listaxes provisionais de admitidos.

.

- Antes do 15 de Maio (26 de Xuño, por motivo do COVID-19) publicaranse as listaxes definitivas de admitidos.

.

- Do 20 ao 30 de Xuño (1 ao 10 de Xullo, por motivo do COVID-19) formalización de matrícula para os alumnos admitidos. A documentación deberá ser recollida de modo presencial no centro ou nesta ligazón (documento de matrícula).

.                        

* Toda solicitude de admisión de novos alumnos tramitada fora de prazo, deberá presentarse na sede de Inspección Educativa de Santiago, sita no Edificio Mupega, Rúa San Lázaro, 109.