No nosos porfolioss do proxecto incluímos moitas rutinas de pensamento. Estas rutinas permítennos usar a nosa mente para xerar pensamentos, razoar e refelxionar sobre algo.

Estes días en 5º de primaria, estivemos a aprender sobre a Alta Idade Media e a Baixa Idade Media e que era iso do feudalismo. Para afianzar estos conceptos fixemos un "Compara e Contrasta".